Игри

Информация за страница Котел

В град Котел икономиката е представена основно от текстилната промишленост, дърводобивът и дървообработването. Няма нищо чудно в това, че дърводобивът е силно развит в този район най-вече предвид огромното количество горски ресурси. През последните години обаче този занаят е занемарен и изоставен, като единствено в село Тича функционира качествен цех за дървообработване. Билкарството и гъбарството също са сред основните дейности, които носят приходи и спомагат за положителното развитие на икономиката. Килимарството като дървообработването също е занемарено. Заводът за килими е разрушен,като е запазена единствено административната част на предприятието. В града и района има изградена социална мрежа от институция за предоставяне на социални услуги. Те включват общежитие за сираци и дневен център с кухня за социално слаби и възрастни хора. Освен кухнята дневният център предлага и на ползващите го културни дейности и мероприятия. В града функционира една действаща фурна за хляб и голям брой лавки и магазини. Тестени изделия и закуски местните жители получават както от фурната, така също и от работещите в селата около града частни фирми.

    Сред забележителностите си струва да бъдат споменати Пантеон на Георги Раковски и Природонаучен музей. И двете са част от Стоте национални исторически обекта. Природонаучният музей също така е един от най-големите в страната, а що се отнася до Историческия, той предлага три експозиции. Те са Котленски възрожденци, Котленски възрожденски бит и Старокотленски килими и тъкани. Освен това има и 5 експозиции в Жеравна и Медвен. Карстовият комплекс Злостен е един от най-известните и култови за района. Той е обявен за природна забележителност и включва в своята площ обявени от по-рано защитени територии. Първият и най-стар за района храм е Св. Св. Петър и Павел и той все още функционира. Тогавашният представител на Котленската енория Стойко Владиславов, известен повече с имената Софроний Врачански, е служил в този храм. Той безспорно е сред най-видните личности на Българското възраждане. Известен е най-вече с това, че осъществява първият препис на произведението на Паисий Хиледарски История Славянобългарска. Също така самият Стойко Владиславов е автор на Абагар – много известно и значимо за българската история произведение. 

     В града се провеждат няколко редовни събития, които се състоят всяка година. Традиционният градски празник започва да се отбелязва сравнително късно – за пръв път това става на 1 ноември 1993 г. и продължава досега. Другият известен празник се нарича Балканът пее и разказва. За пръв път се организира в Елена на Нюевската поляна на 20 и 21 юни 1974 г. От тогава се провежда на ротационен принцип в няколко балкански градове, между които са Котел, Елена, Дряново, Трявна, Твърдица и Гурково. Хранително – вкусовата промишленост също е добре развита наред с дървообработването, което в последните години обаче е силно занемарено. Ямбол, Сливен, Омуртаг и Велико Търново са градовете, които са основни дистрибутори за разположеното в планинска котловина балканско градче. Общо три са магазинте за строителни материали, стоки и услуги, а от Горна Оряховица се доставят основно сладкарски изделия. Битов пазар се организира два пъти седмично – в понеделник и четвъртък. Димитровград също изиграва важна роля за жителите на града. Именно той доставя стоки като дрехи, обувки и кожени изделия за местното население.

 

 

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker